Darbo užmokestis

Darbuotojai 2021 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur.) Darbuotojų skaičius 2022 m. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
 

2022 metų

I ketvirtis

 

2022 metų

II ketvirtis

 
 

2022 metų

III ketvirtis

 

2022 metų

IV ketvirtis

 
 Direktorius  2015,72

 1

 2484,87  2485,02  2522,52  
 Pedagoginiai darbuotojai  895,45  2  1615,32  1851,78  2412,56  
 Kiti darbuotojai  719,11  5  1030,25  1075,10  1165,55  
 PPT darbuotojai (pedagoginiai darbuotojai, gydytoja neurologė)  850,56  7  1889,54  2724,71  1563,38  
 Projekto darbuotojai  142,61  3  187,05  996,89