Įstaigos vadovas

direktore

Jurbarko švietimo centro direktorė Jurgita Voroninienė

CV
Pareiginiai nuostatai

2020 metų veiklos ataskaita

2021 metų veikos ataskaita